لیست شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی معتبر و دارای پروانه فعالیت در استان قم

eh.muq.ac.ir

ردیف

نوع فعالیت

نام شرکت

نام مسئول فنی

شماره تماس

اعتبار پروانه

آدرس

1

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

ایمن زیست الماس کویر

آقای مهندس رضا کریمی منش

09129325145

09196492855

 

پردیسان خیابان ولایت خیابان هانی ابن عروه گشایش 21پلاک4

2

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

ره آوران بهداشت محیط آریافر

خانم مهندس فاطمه رجبی

09120695576

09300926672

18/01/1400

خیابان هفت تیر نبش کوچه 29 طبقه زیر زمین

3

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

بهساز محیط کیمیاگر

خانم مهندس الهه جام پر از می

37848142

09370171331

23/12/1399

خیابان 19 دی مجتمع تجاری قائم طبقه سوم پلاک 51

4

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

آرکا گیتی هومان

خانم مهندس زینب قاسمی

09120780986

09379286655

23/11/1400

خیابان امام زاده ابراهیم بین کوچه 25 و 27 پلاک 527

5

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

پاک اندیشان نیک بهپاش

آقای مهندس رضا چراغی

09127490051

38905927

26/1/1401

خیابان جوادالائمه خیابان صبا جنب پلاک 22

6

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

فراسو بهاشت گستر آیریک

خانم مهندس  منیره میرزا بیگی ارهانی

09125512186

32887191

26/1/1401

بلوار نواب کوچه 16 پلاک19

7

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

سپهر آرین سلامت فردا

آقای مجید کبابیان

09122511825

26/1/1401

بلوار کریمی بین کوچه 8 و 10 ساختمان ایلیا هم کف

8

شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

آمایش کیفیت سلامت

خانم مهندس ریحانه نظرگل

09126529658

09198688648

07/02/1401

خیابان امام کوچه 22 پلاک 23