قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی

قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بسیج اقدام جهانی برای مقابله با آلودگی هوا، 7 سپتامبر یا 29 دی ماه هر سال را به عنوان روز جهانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بسیج اقدام جهانی برای مقابله با آلودگی هوا، 7 سپتامبر یا 29 دی ماه هر سال را به عنوان روز جهانی

نشست تخصصی جوانی چمعیت و ارتقاء نرخ باروری به همت دفتر امور بانوان استانداری و مشارکت دانشگاه عدوم پزشکی و با حضور مسئولن، اساتید هیات علمی، متخصصین زنان، پزشکان، ماماها و تعدادی از کارکنان علوم پزشکی قم در سالن کرامت استانداری برگزار شد .

نشست تخصصی جوانی چمعیت و ارتقاء نرخ باروری به همت دفتر امور بانوان استانداری و مشارکت دانشگاه عدوم پزشکی و با حضور مسئولن، اساتید هیات علمی، متخصصین زنان، پزشکان، ماماها و تعدادی از کارکنان علوم پزشکی قم در سالن کرامت استانداری برگزار شد .

برای پیشگیری از ورود قم به پیک جدید کرونا همه باید تلاش کنیم

برای پیشگیری از ورود قم به پیک جدید کرونا همه باید تلاش کنیم

آمار معاونت

تعداد بازرسان بهداشت محیط
تعداد روزهای هوای پاک شهر قم تا آذرماه سال1400
تعداد کل مراکز تخت پوشش
تعداد صدور صلاحیت
تعداد صدور کارت بهداشت در 9 ماه 1400
تعداد کل اماکن عمومی

میز خدمت

آموزشگاه اصناف

دفاتر خدمات سلامت

لیست شرکتهای مبارزه باحشرات وجانوران موذی در اماکن عمومی وخانگی

شرکت های خدماتی در زمینه مدیریت پسماند پزشکی