منابع آزمون اقدامات پیشگیرانه بیماری های حاد تنفسی در اماکن عمومی

منابع آزمون اقدامات پیشگیرانه بیماری های حاد تنفسی در اماکن عمومی

برگزاری انتخابات سال 1400 در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل بهداشتی با نظارت کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان ها

برگزاری انتخابات سال 1400 در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل بهداشتی با نظارت کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان ها

بررسی روند اجرای دستورات بهداشتی در شعبات اخذ رای توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم

بررسی روند اجرای دستورات بهداشتی در شعبات اخذ رای توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری انتخابات سال 1400 درمراکز آمبرگزاری انتخابات سال 1400 درمراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان هاوزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان ها

برگزاری انتخابات سال 1400 درمراکز آمبرگزاری انتخابات سال 1400 درمراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان هاوزشی درمانی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط مستقر در بیمارستان ها

اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
بیش از 100 ناظر بهداشتی بر برگزاری شعب اخذ رای استان قم نظارت دارند

بیش از 100 ناظر بهداشتی بر برگزاری شعب اخذ رای استان قم نظارت دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: بیش از صد نفر به عنوان ناظر بهداشتی بر نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در شعبه های اخذ رای استان نظارت دارند. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر سیامک محبی اظهارداشت: تمامی شعب اخذ رای از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی توسط بازرسان این معاونت پایش خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از شیوع کرونا، دستورالعمل های بهداشتی را در مراجعه به شعب اخذ رای رعایت کنند و حتما ماسک داشته باشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

1400/03/28

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

میز خدمت

آموزشگاه اصناف

دفاتر خدمات سلامت

شرکت های مبارزه با حشرات وجوندگان موذی

شرکت های خدماتی در زمینه مدیریت پسماند پزشکی