لیست شرکت های خدماتی در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی دارای پروانه فعالیت در استان قم

ردیف

نوع فعالیت

نام شرکت

نام مسئول فنی

شماره تماس

اعتبار پروانه

آدرس

1

مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

یاد مهرگان یادگار شبدیز همدان

مهندس سمیه سادات حسینی مطلق

09122527529

07/04/1403

بلوار صدوقی بین کوی 27و29 پلاک 547

2

مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

بهسان محیط سلامت اندیش

مهندس علی ملا

09127521725

02/03/1403

میدان 72 تن کیلومتر 2 جاده کوه سفید خیابان شماره 23

3

مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

تعاونی زرسان بستا

مهندس امیر جعفری منش

09192537383

08/12/1403

بلوار 15 خرداد مجتمع میلاد نورطبقه 6 واحد 25