• 1399/05/12 - 13:03
  • 125
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

کشف و توقیف بیش از ۷ تن ترشی فاقد مشخصات بهداشتی در قم

ߔ蠘 پی گزارش مردمی به سامانه ۱۹۰ مبنی بر مشاهده یک بچه موش در ترشی خریداری شده، کارشناسان مرکز بهداشت اقدام به بررسی و پیگیری مورد کرده و موفق به شناسایی یک کارگاه تولید غیربهداشتی ترشی شدند.

 

ߒ⠚阴ف و توقیف بیش از ۷ تن ترشی فاقد مشخصات بهداشتی در قم

 

ߔ蠘 پی گزارش مردمی به سامانه ۱۹۰ مبنی بر مشاهده یک بچه موش در ترشی خریداری شده، کارشناسان مرکز بهداشت اقدام به بررسی و پیگیری مورد کرده و موفق به شناسایی یک کارگاه تولید غیربهداشتی ترشی شدند. 

 

ߔ蘧ین کارگاه غیرمجاز در شرایط بسیار نامطلوب، دارای نواقص ساختمانی، فاقد سیستم فاضلاب مناسب، عدم رعایت بهداشت فردی، ابزار کار و نیز فاقد کارت بهداشت کارگران در حال فعالیت بود که اقلام موجود توقیف، کارگاه پلمب و به مراجع قضایی ارجاع شد.

 

 

ߔ虇وشیاری همشهریان گرامی و گزارش موارد تخلف به سامانه ۱۹۰ بازرسان مرکز بهداشت را در شناسایی و برخورد با متخلفان یاری خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 36779