• 1399/05/05 - 13:38
  • 107
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

پلمپ کارگاه بویندگی خشکبار غیرمجاز و غیربهداشتی در محدوده شهرقائم

پیرو گزارش مردمی در سامانه ۱۹۰ کارگاه خشکبار پزی که اقدام به بو دادن تخمه هندوانه به صورت غیر مجاز و در شرایط بسیار نامطلوب توسط اتباع افغانی می نمود کشف و .......


 

پلمپ کارگاه بویندگی خشکبار غیرمجاز و غیربهداشتی در محدوده شهرقائم

 

پیرو گزارش مردمی در سامانه ۱۹۰ کارگاه خشکبار پزی که اقدام به بو دادن تخمه هندوانه به صورت غیر مجاز و در شرایط بسیار نامطلوب توسط اتباع افغانی می نمود کشف و باهماهنگی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ،آتشنشانی ،اداره صمت و نیروی انتظامی درب کارگاه توسط  نیروهای آتشنشانی باز شدو بعد از مشاهده وضعیت نامناسب و غیربهداشتی کارگاه پلمپ شد. 

این کارگاه دارای نواقص ساختمانی، نداشتن تهویه  و نیز عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، بهداشت فردی ،بهداشت ابزار و مواد غذایی و فاقد کارت بهداشت بود که پلمپ و از ادامه فعالیت ان جلوگیری بعمل آمد.

 

در این کارگاه همچنین مقدار زیادی انواع خشکبار نگهداری می شد که باتوجه به وضعیت موجود و احتمال فساد، نمونه برداری از خشکبار مذکور انجام گردید که تا حصول نتیجه مراتب به مراجع قضایی ارجاع گردید.

از همشهریان گرامی تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با  سامانه ۱۹۰ تماس حاصل نمایند.

 

 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 36781