• 1399/05/14 - 14:13
  • 139
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

نظارت های بهداشتی بر برگزاری ازمون کارشناسی ارشد

باتوجه به برگزاری ازمون کارشناسی ارشد کارشناسان مرکز بهداشت ضمن حضور در محل برگزاری آزمون زودتر از عوامل برگزارکننده و اصلاح چیدمان صندلی ها، نظارتهای لازم را بر نحوه برگزاری ازمون در شرایط وضعیت قرمز استان اعمال نمودند. در این آزمونها امانات و گوشی داوطلب ها در کیسه های یکبار مصرف بدون دخالت عوامل آزمون دریافت ونگهداری شده و پرسشنامه بصورت بسته بندی شده در اختیار داوطلب ها قرار داده شده و از قراردادن روی زمین خودداری شد.

 

نظارت های بهداشتی بر برگزاری ازمون کارشناسی ارشد

 

باتوجه به برگزاری ازمون کارشناسی ارشد کارشناسان مرکز بهداشت ضمن حضور در محل برگزاری آزمون زودتر از عوامل برگزارکننده و اصلاح چیدمان صندلی ها،  نظارتهای لازم را بر نحوه برگزاری ازمون در شرایط وضعیت قرمز استان اعمال نمودند. در این آزمونها  امانات و گوشی داوطلب ها در کیسه های یکبار مصرف بدون دخالت عوامل آزمون دریافت ونگهداری شده و پرسشنامه بصورت بسته بندی شده در اختیار داوطلب ها قرار داده شده و از قراردادن روی زمین خودداری شد.

لازم به دکر است باتوجه به اینکه ازمونها در ۳ روز متوالی برگزار گردید پس از هر مرحله ازمون محل برگزاری ازمون تحت نطارت کارشناسان بهداشت گندزدایی و برای روز بعد آماده سازی انجام گردید.

ریاست دانشگاه ازاد نیز طی بازدیدی از حوزه امتحانی دانشگاه بر بر گزاری آزمونها با رعایت کامل پروتکل ها تاکید کردند.

 

 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 36800