لیست اخبار صفحه :9
برگزاری جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با اتحاديه هاي صنفي  قناد و شيريني ساز، سوهان و حلوايي، كبابي وجگركي، آبميوه  وبستني  فروشان، هتلداران و خواربار فروشان

برگزاری جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با اتحاديه هاي صنفي قناد و شيريني ساز، سوهان و حلوايي، كبابي وجگركي، آبميوه وبستني فروشان، هتلداران و خواربار فروشان

جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با اتحاديه هاي صنفي قناد و شيريني ساز، سوهان و حلوايي، كبابي وجگركي، آبميوه وبستني فروشان، هتلداران و خواربار فروشان در خصوص برنامه بسیج سلامت نوروزی سال 94 در تاریخ 93/12/4 برگزار شد.

برگزاری جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با انجمن کارفرمائی مجتمع های گردشگری و واحد پذیرایی قم

برگزاری جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با انجمن کارفرمائی مجتمع های گردشگری و واحد پذیرایی قم

جلسه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم با انجمن کارفرمائی مجتمع های گردشگری و واحد پذیرایی قم در خصوص برنامه بسیج سلامت نوروزی سال 94 در تاریخ 93/11/30 برگزار شد.

198 بازدید در اولین روز کشیک های نوروزی

198 بازدید در اولین روز کشیک های نوروزی

بازرسان محترم بهداشت محیط در اولین روز از کشیک های نوروزی سال 94 از 198 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی در سطح شهر و جاده های مواصلاتی استان بازدید به عمل آوردند.