لیست اخبار صفحه :2
پایان برنامه سلامت نوروزی کارشناسان بهداشت محیط

پایان برنامه سلامت نوروزی کارشناسان بهداشت محیط

بازرسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی با انجام حدود 9000 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و مسیرراهی، مراکز عرضه کننده قلیان و هم چنین سامانه های آبرسانی و انجام 4073 مورد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی بهداشت محیط، موفق به شناسایی و معدومسازی بیش از 20 هزار کیلو مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شدند.

پایان دور اول تعطیلات نوروزی با 4088 نظارت بهداشتی و توقیف و معدومسازی حدود 15 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف

پایان دور اول تعطیلات نوروزی با 4088 نظارت بهداشتی و توقیف و معدومسازی حدود 15 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف

با پایان دور اول تعطیلات نوروز 97 و ادامه فعالیتهای ناظران بهداشت محیط، تعداد بازدیدهای انجام شده از مراکز تهیه و توزیع موا د غذایی، اماکن عمومی و بین راهی وسامانه های ابرسانی توسط اکیپ های بهداشت محیط به 4088 مورد رسید. غالب این بازدیدها که از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی می باشد 3285 مورد بوده است که از کل 18 مورد تعطیلی و 74 مورد معرفی به مراجع قضایی این مراکز تعداد 12 مورد تعطیلی و 20 مورد معرفی را به خود اختصاص داده اند.

بازدید کارشناسان ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند صدور کارت بهداشت از طریق دفاتر پیشخوان دولت در قم

بازدید کارشناسان ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند صدور کارت بهداشت از طریق دفاتر پیشخوان دولت در قم

در تاریخ 96/11/15 کارشناسان ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند صدور کارت بهداشت از طریق دفاتر پیشخوان دولت در قم بازدید به عمل آوردند.

جلسه بررسی مشکلات و چالش های بهداشتی اتحادیه های خواربارفروشان، بنکداران و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی برگزار گردید

جلسه بررسی مشکلات و چالش های بهداشتی اتحادیه های خواربارفروشان، بنکداران و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی برگزار گردید

جلسه بررسی مشکلات و چالش های بهداشتی اتحادیه های خواربارفروشان، بنکداران و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در مورخ 96/11/08 با حضور روسای محترم اتحادیه ها، نماینده اتاق اصناف و کارشناسان ستاد بهداشت محیط مرکز بهداشت برگزار گردید.