استقرار 30 اکیپ نظارتی و ستادی مرکز بهداشت قم در ایام نیمه شعبان

استقرار 30 اکیپ نظارتی و ستادی مرکز بهداشت قم در ایام نیمه شعبان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در پیامی  ۱۱ اسفند روز ملی بهداشت محیط را تبریک گفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در پیامی ۱۱ اسفند روز ملی بهداشت محیط را تبریک گفت.

قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی

قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بسیج اقدام جهانی برای مقابله با آلودگی هوا، 7 سپتامبر یا 29 دی ماه هر سال را به عنوان روز جهانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بسیج اقدام جهانی برای مقابله با آلودگی هوا، 7 سپتامبر یا 29 دی ماه هر سال را به عنوان روز جهانی

آمار معاونت

تعداد بازرسان بهداشت محیط
تعداد روزهای هوای پاک شهر قم تا آذرماه سال1400
تعداد کل مراکز تخت پوشش
تعداد صدور صلاحیت
تعداد صدور کارت بهداشت در 9 ماه 1400
تعداد کل اماکن عمومی

میز خدمت

آموزشگاه اصناف

دفاتر خدمات سلامت

لیست شرکتهای مبارزه باحشرات وجانوران موذی در اماکن عمومی وخانگی

شرکت های خدماتی در زمینه مدیریت پسماند پزشکی